February 7th, 2016

Steven Pinker and the language instinct

1) Я здесь уже несколько раз приводил нравящуюся мне статью механика Уолтера Нолла "Об иллюзии физического пространства". Нолл, ученик Клиффорда Трусделла, занимает этакую махистскую позицию, пространства нет, есть только отношения между вещами, идущую, по-моему, от Лейбница. Это противоположно позиции П. А. Жилина, о которого я тут не так довно вспоминал, верившего в абсолютное пространство и не любившего Маха. Но забавно здесь вот что -- Нолл пытается ссылаться на Хомского и xомскианский подход, правда, в пересказе Стивена Пинкера, в конце статьи даже с гордостью приводит отзыв от последнего:

"In 1997, the psychologist and neuro-scientist Steven Pinker, in his book [P], has a section entitled Frames of Reference, in which he writes:
“Reference frames are inextricable from the very idea of location. How do you answer the question ‘Where is it?’ By naming an object that the asker already knows - the frame of reference - and describing how far and in what direction the ‘it’ is, relative to the frame. A description in words like ‘next to the fridge’, a street address, compass directions, latitude and longitude, Global Positioning System satellite coordinates - they all indicate distance and direction relative to a reference frame.”
...
Thus, it seems that the predisposition to fixate on a particular frame of reference at any given situation is hardwired into our brain at birth, just as is the ability to acquire language. Which particular frame we fixate on (or which particular language we learn) depends on the environment. Usually, it is the background that determines this fixation. When we talk about motion we mean motion relative to the fixated frame, without being consciously aware that we do so. Our brain chooses the fixation of the frame of reference in such a way that it facilitates our ability to understand our environment with as little mental computation as possible. Occasionally, we may fixate on a frame that is less than appropriate."

I sent a copy of an earlier version of this paper to Steven Pinker. Here is his answer by email, dated Oct 6, 1998:
“Dear Professor Noll,
Many thanks for your kind words, and for sending me your fascinating paper on the illusion of physical space. The central thesis is an interesting consequence of the psychology of space, and quite convincing.
With best wishes, Steve Pinker”

http://www.math.cmu.edu/~wn0g/FC.pdf

В чем же состоит позиция Пинкера? Хорошая мысль мне попалась в блоге блога Аси Перельцвейг о том, что такое "языковой инстинкт" по Пинкеру (автору книги с соответствующим названием). Пинкер совсем не имел в виду, что язык это "инстинкт" в прямом смысле слова. Его книга направлена против обыденного представления, будто язык это изобретение, наподобие колеса или топора:

Collapse )

(no subject)

Физик Мирон Амусья о фильме Познера про Израиль. Мнение, близкое к тому, что сложилось у меня -- для левоцентристского журналиста это хороший фильм, могло бы быть в разы хуже.
http://club.berkovich-zametki.com/?p=21499
Правда, Познер у меня больше ассоциируется с интервью последнего времени, а не с телемостами 1980х.

самое старое надгробие из Польши

В фейсбуке спрашивают про самое старое надгробие из Польши, Вроцлав, 1203 год. Вот оно:

http://www.kirkuty.xip.pl/wroclawsredn.html
Вроде бы בשיני בשבת בכה ("во второй день недели 25-го"). 25 Ава 4963 действительно приходилось на понедельник.

Macewa ze zdjęcia nr 2 jest uznana za najstarszy żydowski pomnik nagrobny w Polsce. Odnaleziono ją w 1917 roku we wrocławskiej katedrze Św. Jana Chrzciciela. Napis na nagrobku głosi: "Rabbiemu Dawidowi o miłym głosie, synowi pana Sar Szaloma [Księcia Pokoju], zmarłemu drugiego dnia tygodnia [poniedziałek] dwudziestego piątego dnia miesiąca aw w roku cztery tysiące i osiemset i sto sześćdziesiątym trzecim [rok 4963 kalendarza hebrajskiego, rok 1203 kalendarza juliańsko-gregoriańskiego] od stworzenia świata. Niech dusza jego będzie związana w węzeł życia". Macewa ta, pochodząca z 4 sierpnia 1203 roku, stała najprawdopodobniej na mogile kantora, służącego we wrocławskiej bożnicy. Paweł Fijałkowski w swym opracowaniu zatytułowanym "Początki obecności Żydów w Polsce, X-XIII wiek" ("Studia z dziejów Żydów w Polsce", tom I) zwraca uwagę na imię ojca zmarłego: "Ojciec Dawida nosił imię Sar Szalom - co znaczy Książe Pokoju - bardzo rzadkie wśród ówczesnych Żydów europejskich, nie występujące wśród Żydów niemieckich, częste natomiast na Bliskim Wschodzie. Dlatego też badacz dziejów Żydów śląskich Markus Brann wysnuł wniosek, że ojciec Dawida lub on sam był przybyszem znad Nilu lub Eufratu".

До кучи, вот про этот памятник утверждают, что он стерейший на пражском кладбище ("Avigdor Kara, 1439"):